hortikultura vojtić

 

line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

PROJEKTIRANJE VRTA

Oblikovanje odnosno projektiranje vrta  osnova je za uspješnu realizaciju vašeg vrta iz snova.

voce_povrce

Svaka  je privatna ili  javna zelena površina prostor specifičan po svojoj namjeni, položaju i okruženju, te stoga zahtjeva originalno idejno i izvedbeno krajobrazno rješenje.
Svaki pojedini krajobrazni projekt prilagođava se  specifičnim zahtjevima klijenta, samog objekta i njegove namjene te podneblju i mikroklimatskim uvjetima kako bi konačno rješenje zadovoljilo sve estetske i funkcionalne zahtjeve.

Projektiranje zelenih površina obuhvaća izradu projektne dokumentacije krajobraznog uređenja koju čine:
IDEJNI PROJEKT  kojim se definira  izgled vrta, položaj i izgled vrtnih elemenata kao i  osnovni raspored i odabir biljnih vrsta na temelju snimke terena i želja klijenata.
Idejnim projektom želja investitora  pilagođava se stvarnim mogućnostima vrta, kao i raspoloživom budžetu.
IZVEDBENI PROJEKT  izrađuje se po prihvaćanju idejnog projekta s detaljima svih vrtno-tehničkih elemenata, planom sadnje, potrebnim opisima i detaljnim troškovnikom.
Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja sadrži izradu podloge s ucrtanim svim objektima i sadržajima, plan sadnje biljnog materijala s diferencijacijom novoprojektirane i postojeće vegetacije (koja se uklapa u novo rješenje), površinsku  obradu spojna (staze, odmorišta, park-trgovi, dječja igrališta i dr.), prikaz urbane opreme ( klupe, košare, sprave za dječju igru i sl.); prikaz vrtno-tehničkih uređaja - vodeni motivi, pergole i dr.


 

 

početna stranica